معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس

معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس

ورزش کده : معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای شناخت آنها را برای ارائه دوست داران تیم پرسپولیس و افرادی که علاقه شرط بندی روی تیم پرسپولیس دارند میتوانند از بهترین سایت شرط بندی استفاده کنند ، تهیه و تنظیم شده است. سایت اخبار ورزشی ورزش کده همراه شما ورزشی ها می باشد.

دروازه بان های تیم پرسپولیس 1400

دروازه بان های تیم پرسپولیس 1400

در قسمت اول معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس از دروازه بان های تیم پرسپولیس شروع میکنیم تا از ترکیب این تیم آشنایی لازمه را به دست آورید.

حامد لک

حامد لک متولد کشور ایران است، 31 سال (24 نوامبر 1990) سن دارد، قد وی 194 سانتی‌متر بوده و حامد لک به عنوان دروازه‌ بان برای تیم پرسپولیس بازی می‌کند و راست پا میباشد. این بازیکن در حال حاضر با شماره 81 برای تیم فوتبال پرسپولیس دروازه بانی می‌کند.

بوژیدار رادوشویچ

بوژیدار رادوشویچ متولد کشور کرواسی است، 32 سال (4 آوریل 1989) سن دارد، قد او 187 سانتی‌متر بوده و بوژیدار رادوشویچ به عنوان دروازه‌بان برای تیم پرسپولیس بازی می‌کند و راست پا میباشد. این بازیکن در حال حاضر با شماره 44 برای تیم فوتبال پرسپولیس دروازه بانی می‌کند.

امیرمحمد یوسفی

امیرمحمد یوسفی متولد کشور ایران است، 21 سال (24 فوریه 2000) سن دارد، قد او 196 سانتی‌متر بوده و امیرمحمد یوسفی به عنوان دروازه‌بان برای تیم پرسپولیس بازی می‌کند و راست پا میباشد. این بازیکن در حال حاضر با شماره 34 برای تیم فوتبال پرسپولیس دروازه بانی می‌کند.

مدافعان تیم پرسپولیس 1400

در این قسمت از معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس مدافع های تیم پرسپولیس را معرفی میکنیم تا از ترکیب دفاعی این تیم آشنایی لازمه را به دست آورید.

فرشاد فرجی

فرشاد فرجی با ملیت کشور ایران، 27 سال (7 آوریل 1994) سن دارد، قد او 184 سانتی‌متر می‌باشد. فرشاد فرجی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 3 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

جلال حسینی

جلال حسینی با ملیت کشور ایران، 39 سال (3 فوریه 1982) سن دارد، قد او 182 سانتی‌متر می‌باشد. جلال حسینی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 4 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

علیرضا ابراهیمی

علیرضا ابراهیمی با ملیت کشور ایران، 32 سال (9 دسامبر 1989) سن دارد، قد او 186 سانتی‌متر می‌باشد. علیرضا ابراهیمی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 5 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

علی نعمتی

علی نعمتی با ملیت کشور ایران، 25 سال (7 فوریه 1996) سن دارد، قد او 182 سانتی‌متر می‌باشد. علی نعمتی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 6 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

مهدی شیری

مهدی شیری با ملیت کشور ایران، 30 سال (31 ژانویه 1991) سن دارد، قد او 176 سانتی‌متر می‌باشد. مهدی شیری به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 17 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

وحید امیری

وحید امیری با ملیت کشور ایران، 33 سال (2 آوریل 1988) سن دارد، قد او 179 سانتی‌متر می‌باشد. وحید امیری به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 19 برای تیم فوتبال پرسپولیس و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی ایران بازی می‌کند.

علی جودکی

علی جودکی با ملیت کشور ایران، 21 سال (22 اوت 2000) سن دارد، قد او 177 سانتی‌متر می‌باشد. علی جودکی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 38 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

منوچهر صفروف

منوچهر صفروف با ملیت کشور تاجیکستان، 20 سال (31 مه 2001) سن دارد، قد او 177 سانتی‌متر می‌باشد. منوچهر صفروف به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 55 برای تیم فوتبال پرسپولیس و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی تاجیکستان بازی می‌کند.

وحدت هنانوف

وحدت هنانوف با ملیت کشور تاجیکستان، 21 سال (25 ژوئیه 2000) سن دارد، قد او 183 سانتی‌متر می‌باشد. وحدت هنانوف به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 66 برای تیم فوتبال پرسپولیس و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی تاجیکستان بازی می‌کند.

سعید آقایی

سعید آقایی با ملیت کشور ایران، 26 سال (9 فوریه 1995) سن دارد، قد او 182 سانتی‌متر می‌باشد. سعید آقایی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 77 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

هافبک های تیم پرسپولیس 1400

هافبک های تیم پرسپولیس 1400

در این قسمت از معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس هافبک های تیم پرسپولیس را معرفی میکنیم تا از ترکیب میانی این تیم آشنایی لازمه را به دست آورید.

رضا اسدی

رضا اسدی با ملیت کشور ایران، 25 سال (17 ژانویه 1996) سن دارد، قد او 190 سانتی‌متر می‌باشد. رضا اسدی به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از هر دو پای خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 8 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

مهدی ترابی

مهدی ترابی با ملیت کشور ایران، 27 سال (10 سپتامبر 1994) سن دارد، قد او 185 سانتی‌متر می‌باشد. مهدی ترابی به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 9 برای تیم فوتبال پرسپولیس و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی ایران بازی می‌کند.

میلاد سرلک

میلاد سرلک با ملیت کشور ایران، 26 سال (26 مارس 1995) سن دارد، قد او 181 سانتی‌متر می‌باشد. میلاد سرلک به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 10 برای تیم فوتبال پرسپولیس و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی ایران بازی می‌کند.

کمال کامیابی‌نیا

کمال کامیابی‌نیا با ملیت کشور ایران، 32 سال (18 ژانویه 1989) سن دارد، قد او 177 سانتی‌متر می‌باشد. کمال کامیابی‌نیا به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 11 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

محمد شریفی

محمد شریفی با ملیت کشور ایران، 21 سال (21 مارس 2000) سن دارد، قد او 185 سانتی‌متر می‌باشد. محمد شریفی به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 18 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

مهاجم های تیم پرسپولیس 1400

مهاجم های تیم پرسپولیس 1400

در این قسمت از معرفی بازیکنان تیم پرسپولیس مهاجم های تیم پرسپولیس را معرفی میکنیم تا از ترکیب مهاجم های این تیم آشنایی لازمه را به دست آورید.

امید عالیشاه

امید عالیشاه با ملیت کشور ایران، 29 سال (10 ژانویه 1992) سن دارد، قد او 172 سانتی‌متر می‌باشد. امید عالیشاه به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 2 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

احسان پهلوان

احسان پهلوان با ملیت کشور ایران، 28 سال (25 ژوئیه 1993) سن دارد، قد او 169 سانتی‌متر می‌باشد. احسان پهلوان به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 14 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

مهدی عبدی

مهدی عبدی با ملیت کشور ایران، 23 سال (30 نوامبر 1998) سن دارد، قد او 181 سانتی‌متر می‌باشد. مهدی عبدی به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 16 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

مهدی مهدی‌خانی

مهدی مهدی‌خانی با ملیت کشور ایران، 24 سال (28 ژوئیه 1997) سن دارد، قد او 181 سانتی‌متر می‌باشد. مهدی مهدی‌خانی به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 21 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

علی شجاعی

علی شجاعی با ملیت کشور ایران، 24 سال (8 ژانویه 1997) سن دارد، قد او 182 سانتی‌متر می‌باشد. علی شجاعی به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 23 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

حامد پاکدل

حامد پاکدل با ملیت کشور ایران، 30 سال (31 اکتبر 1991) سن دارد، قد او 176 سانتی‌متر می‌باشد. حامد پاکدل به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 40 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

عیسی آل‌کثیر

عیسی آل‌کثیر با ملیت کشور ایران، 31 سال (7 فوریه 1990) سن دارد، قد او 183 سانتی‌متر می‌باشد. عیسی آل‌کثیر به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 72 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

محمد عمری

محمد عمری با ملیت کشور ایران، 21 سال (11 مارس 2000) سن دارد، قد او 173 سانتی‌متر می‌باشد. محمد عمری به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 80 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

سیامک نعمتی

سیامک نعمتی با ملیت کشور ایران، 27 سال (17 آوریل 1994) سن دارد، قد او 178 سانتی‌متر می‌باشد. سیامک نعمتی به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد . این بازیکن در حال حاضر با شماره 88 برای تیم فوتبال پرسپولیس بازی می‌کند.

تعداد بازیکن 27
بازیکن خارجی 3
بازیکن ملی پوش 5
سرمربی یحیی گل محمدی
استادیوم آزادی
ظرفیت استادیوم 78.116 نفر
مکان استادیوم ایران تهران

سرمربی حال حاظر پرسپولیس

سرمربی حال حاظر پرسپولیس

یحیی گل محمدی فوتبالیست و مربی سابق ایرانی است که هم اکنون مدیریت باشگاه پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس را بر عهده دارد. او یکی از تنها هشت ایرانی است که در جام جهانی گلزنی کرده است. پست او معمولاً مدافع میانی بود و امروزه با فعالیت بسیار خوب او در پرسپولیس به عنوان سرمربی می درخشد.

حتما ببینید

بازگشت سروش به ترکیب پرسپولیس، 99.9 درصد!

گزارش خبر از ورزش کده : بازگشت سروش به ترکیب پرسپولیس، 99.9 درصد! به نظر …

13 نظر

 1. مدافعان خسته پرسپولیس

 2. پرسپولیس بهترینه

 3. عالی بود مرسی از خبر مفید شما

 4. ایشالا این فصل هم میترکونن

 5. مهدی جاویدان

  پرسپولیس کارش درسته

 6. ماشالله پرسپولیس

 7. پرسپولیس سال 98 یه چیز دیگه بود.

 8. مربی تیم پرسپولیس رو من زیادی دوسش ندارم تیم رو نمیتونه به خوبی مدیریت کنه

 9. امیدوارم 1402 بترکونن

 10. تیم پرسپولیس قدیم خیلی خفن تر بود 🙁

 11. به زودی شاهد رشد بزرگ تر این تیم میشیم و من بهش امیدوارم

 12. پرسپولیس حس میکنم داره افت میکنه

 13. بازیکن های تیم پرسپولیس دیگه مثل قبل هماهنگ نیستن و اینو از بازیشون میشه فهمید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *