درباره ما

ورزشکده یک پایگاه خبری خصوصی است که توسط امین بهارزاده خبرنگار صداوسیمای مرکز خوزستان اداره می‌شود. در این پایگاه خبری شما می توانید مطالب ورزشی مربوط به رشته‌های فوتبال، وزنه…

ورزشکده یک پایگاه خبری خصوصی است که توسط امین بهارزاده خبرنگار صداوسیمای مرکز خوزستان اداره می‌شود. در این پایگاه خبری شما می توانید مطالب ورزشی مربوط به رشته‌های فوتبال، وزنه برداری، کشتی، پرورش اندام و سایر رشته ها را دنبال کنید