منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
  • تلگرام
آمینواسید چیست
  • آمینواسید چیست؟

    مولکول های پروتئین از آمینو اسیدها تشکیل می شوند. هر آمینو اسید از یک قسمت نیتروژن و یک چارچوب کربنی تشکی ...

    مولکول های پروتئین از آمینو اسیدها تشکیل می شوند. هر آمینو اسید از یک قسمت نیتروژن و یک چارچوب کربنی تشکیل شده است و همین قسمت کربنی است که بین... ...

    بیشتر بخوانید
قالب وردپرس